Asiakkuudet, kumppanit ja markkinointi

Asiakkuus, kumppani ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

 • Ready Solutions Oy
 • 2824591-5
 • Taivaanvuohentie 2 A3 00200 Helsinki

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

 • Asko Kauppinen, Partner
 • tietosuoja@readysolutions.fi

Rekisteri ja tietojen käsittelyn tarkoitus

Ready Solutions Oy:llä on asiakassuhteiden hoidon, kumppanuusjärjestelmiin osallistumisen  ja markkinoinnin tarkoituksia varten Asiakkuus, kumppani – ja markkinointirekisteri. 

Rekisterissä käsittelemme yrityspäättäjien sekä yritysten muiden yhteyshenkilöiden tietoja.  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakas- tai kumppanuussuhde johonkin yritykseen, jonka palveluksessa henkilöt ovat tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu toteuttaa tehokkaasti markkinointia päätöksentekijöiden yhteystietojen käsittelyn avulla.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoryhmiä:

 • Henkilön nimitiedot (etunimet, sukunimi, titteli)
 • Henkilön yhteys yritykseen
 • Henkilön yhteystiedot (matkapuhelin, työpuhelin, mahdollinen sähköpostiosoite)
 • Henkilön tietojen lähde (kanavatietoa)
 • Henkilöön liittyvien aktiviteettien tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietojen sisältö perustuu seuraaviin tietolähteisiin

 • Asiakasyritysten kontaktihenkilöiden tiedot
 • Kumppaniyritysten kontaktihenkilöiden tiedot
 • Oma kontaktointi eri yrityksiin
 • Ready Solutions Oy:lle lähetetyt tarjouspyynnöt
 • Erilaisten tapahtumien kautta kerätyt yhteystiedot

Rekisterin tietojen luovutukset ja käsittely EU/ETA-alueen ulkopuolella

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee palvelussa, joka on teknisesti suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, jotka ovat vain tietojen käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden tiedossa.

Tietojen tarkastusoikeus sekä muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia omien tietojensa tarkastamista sekä virheellisten tietojen korjaamista.

Rekisteröidyn henkilön täytyy ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot on ilmoitettu ylempänä.

Tiedot voidaan poistaa tilanteissa, joissa joku muu lainsäädäntö kuten kirjanpitoon liittyvä, ei aseta esteitä tietojen välittömälle poistamiselle.